ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಕ್ಷ-2016 ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ದಿನಾಂಕ 25 ಜನವರಿ 2016 ರ0ದು ನಡೆಯಲಿರುವ “ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಕ್ಷ-2016” ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ ಕೊಲಾಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಯ- ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃಧ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಧಿಗಳ ಪಾತ್ರ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ
1) ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ- ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾüರ್ಥಿಗಳು
2) ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್üಥಿಗಳು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಬ0ಧಗಳನ್ನು 1500 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮೀರದ0ತೆ ಕನ್ನಡ ಅಧವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಗೂ ಕೊಲಾಜ್‍ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 23-01-2016 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಥಿರ್ü ಹೆಸರು, ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು, ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ ಸ0ಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.
“ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಪಕ್ಷ-2016” ರ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾರೀಕು 25-01-2016 ರ0ದು ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ವಿಳಾಸ-ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ, ವಾಮಂಜೂರು ಅಂಚೆ, ಮಂಗಳೂರು-575028
ದೂರವಾಣಿ- 0824-2263300, 9980187057

Leave a Reply

Please enter your comment!

The opinions, views, and thoughts expressed by the readers and those providing comments are theirs alone and do not reflect the opinions of www.mangalorean.com or any employee thereof. www.mangalorean.com is not responsible for the accuracy of any of the information supplied by the readers. Responsibility for the content of comments belongs to the commenter alone.  

We request the readers to refrain from posting defamatory, inflammatory comments and not indulge in personal attacks. However, it is obligatory on the part of www.mangalorean.com to provide the IP address and other details of senders of such comments to the concerned authorities upon their request.

Hence we request all our readers to help us to delete comments that do not follow these guidelines by informing us at  info@mangalorean.com. Lets work together to keep the comments clean and worthful, thereby make a difference in the community.

Please enter your name here