Mangaluru’s Most Wanted

ರವಿ ಪೂಜಾರಿ @ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ @ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ (45/09) ತಂದೆ: ಎಸ್.ಪಿ. ಪೂಜಾರಿ @ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಾಸ: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಿಲಯ, ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ, ನೆರ್ಗಿ, ಮಲ್ಪೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣಾ ಅಕ್ರ 144/2009 ಕಲಂ: 120 (ಬಿ), 302, 201, 202 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3 ಜೊತೆಗೆ 3, 25 ಮತ್ತು 27 (3) ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್
2) ಬರ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಅ.ಕ್ರ 131/2013 ಕಲಂ: 387 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ
3) ಬರ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಅ.ಕ್ರ ನಂಬ್ರ 19/2014 ಕಲಂ: 507, 387 ಐಪಿಸಿ
4) ಪೂರ್ವ ಠಾಣಾ Cr.no: 125/2008 U/s:387, 307, 506, 120(b) r/w 34 IPC &3, 25 ARMS ACT
5) ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 120/13 ಕಲಂ 507 ಐಪಿಸಿ
6) ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 181/13 ಕಲಂ 507 ಐಪಿಸಿ
7) ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 88/2008 ಕಲಂ 387, 307, 506, 120 ಬಿ ಐಪಿಸಿ
8) ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 28/2010 ಕಲಂ 143, 149, 148, 120ಬಿ 511 ಐಪಿಸಿ
9) ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 97/2012 ಕಲಂ 504, 506, 384 ಐಪಿಸಿ
10) ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 173/2012 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ
11) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಠಾಣೆ 133/13 507 ಐಪಿಸಿ
12) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 201/15 ಕಲಂ 507 ಐಪಿಸಿ
13) ಉರ್ವಾ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 44/2015 ಕಲಂ 3, 25 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ 65 ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ
14) ಮಂ.ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆ ಅಕ್ರ 255/2013 ಕಲಂ 385, 507 ಐಪಿಸಿ
15) ಮಂ.ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆ ಅಕ್ರ 71/2014 ಕಲಂ 385, 507 ಐಪಿಸಿ
16) ಕಾವೂರು ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 146/2008 ಕಲಂ 143, 148, 504, 506, 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 27 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
17) ಕಾವೂರು ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 219/2013 ಕಲಂ 504, 387 ಐಪಿಸಿ
18) ಕಾವೂರು ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 44/2014 ಕಲಂ 507 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ , ಹಪ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಕರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ )
Red Cornor Notice ಜ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ barke7
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805350
2) ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805339
3) ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805347
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತನ ಮುಖೇನಾ ಕೂಡಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ 1) Website:www.mangalorecitypolice.com
2) facebook page : Mangaluru city police
3) Twitter: Mangalurucitypolice
4) Mobil App: Mangaluru city Police
5) E-mail:
1) CommissionerCompolmlr1@gmail.com
2) DCP L&O dcplomlr@gmail.com
3) DCP Crime dcpcrimemlr@gmail.com

 

ಯೋಗೇಶ ಯಾನೆ ಕಲಿ ಯೋಗೇಶ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಯೋಗೇಶ್ @ ಕಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ತಂದೆಃ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ವಾಸಃ ಭಂಡಾರ ಮನೆ, ಕದಿಕೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಮೂಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಉರ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 89/14 ಕಲಂ 384, 507, 511 ಐಪಿಸಿ 2) ಮಂ.ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 144/2009 ಕಲಂ 120ಬಿ, 302, 201, 202 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3, 25, 27 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
3) ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅಕ್ರ 130/14 ಕಲಂ 507, 387 ಐಪಿಸಿ
4) ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 147/14 ಕಲಂ 507 387 ಐಪಿಸಿ
5) ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 421/15 ಕಲಂ 507, 385 ಐಪಿಸಿ
6) ಉರ್ವಾ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 44/2015 ಕಲಂ 25 ಶಸ್ರ್ತಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು 65 ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ
7) ಉರ್ವಾ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 63/15 ಕಲಂ 506, 507 ಐಪಿಸಿ
8) ಮಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 149/2014 ಕಲಂ 387 ಐಪಿಸಿ
9) ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 195/15 ಕಲಂ 507 ಐಪಿಸಿ
10) ಕಾವೂರು ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 146/2008 ಕಲಂ 143, 148, 504, 420 ಮತ್ತು ಕಲಂ 7 & 27 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
11) ಬರ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 131/13 ಕಲಂ 387 ಐಪಿಸಿ
12) ಬರ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 19/2014 ಕಲಂ 507, 387 ಐಪಿಸಿ
13) ಬರ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 83/2013 ಕಲಂ 506, 507 ಐಪಿಸಿ
14) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 170/14 ಕಲಂ 386 ಐಪಿಸಿ 25 ಶಸ್ರ್ತಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ , ಹಪ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಕರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ( ಒಟ್ಟು 14 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ )
Red Cornor Notice ಜ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ spc2
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಉರ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480802323
2) zÀQët oÁuÉ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805339
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತನ ಮುಖೇನಾ ಕೂಡಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ 1) Website: www.mangalorecitypolice.com
2) Facebook Page : Mangaluru city police
3) Twitter: Mangalurucitypolice
4) Mobil App: Mangaluru city Police
5) E-mail:
1) Commissioner Compolmlr1@gmail.com
2) DCP L&O dcplomlr@gmail.com
3) DCP Crime dcpcrimemlr@gmail.com

 

ಅಸ್ಗರ್ ಆಲಿ @ ಆಸ್ಗರ್

ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಅಸ್ಗರ್ ಆಲಿ @ ಆಸ್ಗರ್, ತಂದೆ: ಮೊೈದೀನ್ ಫಕೀರ್, ವಾಸ: ನಾಸಿರ್ ಮಂಜಿಲ್, ಬಸ್ತಿಪಡ್ಪು, ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ, ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 189/2001 ಕಲಂ 504, 506, 427 ಐಪಿಸಿ
2) ಉತ್ತರ ಠಾಣಾ ಅ.ಕ್ರ ನಂಬ್ರ 219/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 341, 324, 326, 307 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ
3) ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 50/14 ಕಲಂ 506, 507 ಐಪಿಸಿ
4) ಉತ್ತರ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 73/2010 ಕಲಂ 25, 27 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
5) ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 120/2003 ಕಲಂ 143, 148, 323, 149 ಐಪಿಸಿ
6) ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 27/2004 ಕಲಂ 307 341 ಐಪಿಸಿ
7) ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 295/2014 ಕಲಂ 507, 384 ಐಪಿಸಿ
8) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 91/2005 ಕಲಂ 143, 148, 302 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ , ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ , ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಕರೆ ( ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ )
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ Ullal1
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480802315
2) ಉತ್ತರ ಠಾಣಾ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805338
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ವಿಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ @ ವಿಕ್ರಂ ಶೆಟ್ಟಿ @ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ @ ವಿಕ್ರಂ ಶೆಟ್ಟಿ @ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಂದೆ: ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಸ: ಪಂತಳೆ ಗುತ್ತು ಹೌಸ್, ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ವಿಟ್ಲ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 92/15 ಕಲಂ: 143, 144, 147, 148, 353, 332, 324, 302, 307, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ2) ಮಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣಾ ಅಕ್ರ 115/13 ಕಲಂ 143, 147, 148, 341, 302, 120(ಬಿ) ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ. ಕಲಂ 3, 25, 27(ಸಿ) ಆಮ್ರ್ಸ್ ಕಾಯಿದೆ.
3) ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಕ್ರ 132/2015 ಕಲಂ 143, 148, 307, 395 149 ಐಪಿಸಿ
4) ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಕ್ರ 152/2015 ಕಲಂ 143, 148, 504 ಐಪಿಸಿ
5) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 34/2014 ಕಲಂ 507 ಐಪಿಸಿ
6) ಉತ್ತರ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 41/2005 ಕಲಂ 25 ಶಸ್ರ್ತಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
7) ಕಾವೂರು ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 101/2014 ಕಲಂ 399, 402 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ , ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
Red Cornor Notice ಜ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ spc1
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805350
2) ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805339
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ (60) ತಂದೆ: ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಸ: ಹೊಸ ಒಕ್ಲು ಮನೆ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ Cr.NO:137/2009 u/s 143, 147, 116, 109, 120(b), 307 r/w 149 IPC
2) ಮಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣಾ ಅಕ್ರ 03/2008 ಕಲಂ: 109, 120 (ಬಿ), ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3, 25, 26, 28 Arms Act
3) ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 82/2014 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ , ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
Red Cornor Notice ಜ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ spc7
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805347
2) ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805339
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಶಮೀರ್ ಬಿನ್ ಸುಲೈಮಾನ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಶಮೀರ್ ಬಿನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ವಾಸ: ಪಾತಿಮಾ ಹೌಸ್ ಈದ್ಗಾ ಬಳಿ ಸೂರಿಂಜೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಅ.ಕ್ರ 143/13 ಕಲಂ 143 147,148,341,323,324,427,506,307 r/W 149 IPC
2) ಮೂಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 141/15 ಕಲಂ 504, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
3) ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂಬ್ರ:192/2013 ಕಲಂ: 143147,354(ಬಿ) 376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ
4) ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 118/2008 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ
5) ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 338/13 ಕಲಂ 143, 148, 307 ಐಪಿಸಿ
6) ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 185/14 ಕಲಂ 324, 307 ಐಪಿಸಿ
7) ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 174/15 ಕಲಂ 504, 324 ಐಪಿಸಿ
8) ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 249/15 ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ , ಅತ್ಯಚ್ಯಾರ ಪ್ರಕರಣ (ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ)
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ mulki3
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಮೂಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805332
2) ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805340
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ @ ಸಿರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ @ ಸಿರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ [29] ತಂದೆ: ಸೀದಿಯಬ್ಬ ವಾಸ: ಅಲ್‍ಮದೀನ
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ 17-104/4[3]or 17-144-4(3) ಅಲ್‍ಮದೀನ ಕಂಪೌಂಡು ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2015 143, 147, 148, 302, 120(ಬಿ)
ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
2) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2015 143, 147, 148, 324 307 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
3) ಕಾವೂರು ಠಾಣಾ ಅ ಕ್ರ 96/15 ಕಲಂ143 147.148.427.307 ಜೊತೆಗೆ149 ಐಪಿಸಿ
4) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 230/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ siraj
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805357
2)ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480802346
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಅಕ್ಬರ್ ವಳಚ್ಚಿಲ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಅಕ್ಬರ್ ವಳಚ್ಚಿಲ್ [30] ತಂದೆ:ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಾಸ: ನಂ:ಎನ್‍ಜೆಎಂ 102 ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ
ಬಳಿ ಅಡ್ಯಾರುಪದವು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2015 143, 147, 148, 302, 120(ಬಿ)
ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
2) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2015 143, 147, 148, 324 307 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
3) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 230/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ akbar
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805357
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಮಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ @ ವೆಜ್ ನವಾಜ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ @ ವೆಜ್ ನವಾಜ್ [31] ತಂದೆ: ವಿ.ಎ ಖಾದರ್ ವಾಸ: 8-7/562 ಕಸಬ ಬಜಾರ್ ಮಿಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎದುರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು , ಕಸ್ಬಾ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ,ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2015 143, 147, 148, 302, 120(ಬಿ)
ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
2) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2015 143, 147, 148, 324 307 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
3) ಕಾವೂರು ಠಾಣಾ ಅ ಕ್ರ 96/15 ಕಲಂ143 147.148.427.307 ಜೊತೆಗೆ149 ಐಪಿಸಿ
4) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 230/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ nawaz
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805357
2) ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480802346
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ತಾಜುದ್ದೀನ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ವಾಸ: 4-20 ಅನ್ವರ್ ಮಂಜಿಲ್ ಕೆ.ಪಿ ನಗರ ಬಜಪೆ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2015 143, 147, 148, 302, 120(ಬಿ)
ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
2) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2015 143, 147, 148, 324 307 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
3) ಕಾವೂರು ಠಾಣಾ ಅ,ಕ್ರ96/15 ಕಲಂ143 147.148.427.307 ಜೊತೆಗೆ149 ಐಪಿಸಿ
4) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 230/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
5) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 216/12 ಕಲಂ 354, 395 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ thajuddin
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805357
2) ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480802346
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಮಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಷಾದ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಷಾದ್ ತಂದೆ: ಗೂಡಿನ ಬಳಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ 3-264 ಸಫಾ P್ಫಟೇಜ್ ಎಂ.ಎಚ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಜಪೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2015 143, 147, 148, 302, 120(ಬಿ)
ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
2) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2015 143, 147, 148, 324 307 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
3) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 230/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ irshad
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805357
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ತಂದೆ: ಎಂ ಎ ಮಹಮ್ಮದ್ ವಾಸ: ಸುರತ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಳಲಿ ಹೌಸ್ ಚಕ್‍ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಬಜಪೆ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2015 143, 147, 148, 302, 120(ಬಿ)
ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
2) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2015 143, 147, 148, 324 307 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
3) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 230/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ anwar
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805357
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ ತಂದೆ: ಮಯ್ಯದ್ದಿ ವಾಸ: 1-111 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಕೆಂಜಾರು ಪೇಜಾವರ ತಾಲೂಕು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2015 143, 147, 148, 302, 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
2) ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2015 143, 147, 148, 324 307 120(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
3) ಬಜಪೆ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 230/15 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307 ಐಪಿಸಿ
/100
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ musthafa
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805357
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಮಲಬಾರಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಮಲಬಾರಿ ತಂದೆ: ಹುಸೈನ್ ಮಲಬಾರಿ ವಾಸ: ಕಾದರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಚಾಂದ್ ನಗರ, ಕೌಸಾ, ಥಾಣಾ ಮುಂಬೈ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1) ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಕ್ರ ನಂಬ್ರ 73/10
ಕಲಂ; 120(ಬಿ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 3, 5, 25, 27 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯಿದೆ.
2) ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂ. 75/2012 ಕಲಂ: 143, 148, 399, 402, 120 (ಬಿ) ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ
3) ಪಣಂಬೂರು ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 02/2013 ಕಲಂ 384, 506 ಐಪಿಸಿ
4) ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 84/2009 ಕಲಂ 120ಬಿ 3 & 25 ಶಸ್ರ್ತಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
5) ಉತ್ತರ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 31/2012 ಕಲಂ 302, 307 ಐಪಿಸಿ
6) ಉತ್ತರ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 190/2012, 504, 506, 353 ಐಪಿಸಿ
7) ಉತ್ತರ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ್ರ 174/2013 ಕಲಂ 507 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ , ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ , ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
Red Cornor Notice ಜ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ malbari
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805338
2) ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805350
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ರಾಮ @ ಬರ್ಮಾ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ರಾಮ @ ಬರ್ಮಾ (33), ತಂದೆ: ದಿ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ವಾಸ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂ. 75/2012 ಕಲಂ: 143, 148, 399, 402, 120 (ಬಿ) ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ದರೋಡೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ Rama-Burma
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805338
2) ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9480805350
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 0824-2220800
/100
ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮ (21), ತಂದೆ: ದಿ. ಪಾಂಡು, ವಾಸ: ಮನೆ ನಂಬ್ರ 219, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ ಮೊ.ನಂ. 75/2012 ಕಲಂ: 143, 148, 399, 402, 120 (ಬಿ) ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ದರೋಡೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ barke2
ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ತಂದೆ: ಸಯ್ಯದ್, ವಾಸ: ಸುಂದರಿ ಭಾಗ್, ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ ಅ.ಕ್ರ 31/2010 ಕಲಂ: 143, 147, 323, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ
ಕಲಂ: 324, 307, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿಯಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ @ ಇಕ್ಬಾಲ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ @ ಇಕ್ಬಾಲ್, ತಂದೆ: ಹಮೀದ್, ವಾಸ: ಪರ್ಲಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ, ಬಿ ಮೂಡಾ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮ,
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ ಅ.ಕ್ರ 31/2010 ಕಲಂ: 143, 147, 323, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ
ಕಲಂ: 324, 307, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿಯಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ

 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ

ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ, ತಂದೆ: ಗಿರಿಧರ ಶೆಣೈ, ವಾಸ: ಸಂಗೀತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿರ್ವ ಮಂಚಿಕಲ್, ಉಡುಪಿ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 1. ಅ.ಕ್ರ 131/2013 ಕಲಂ: 387 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ
2. ಅ.ಕ್ರ ನಂಬ್ರ 19/2014 ಕಲಂ: 507, 387 ಐಪಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಕರೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ barke9

 

ರಾಕೇಶ್ ಮಿಶ್ರಿ ಯಾನೆ ರೋಹನ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ರಾಕೇಶ್ ಮಿಶ್ರಿ ಯಾನೆ ರೋಹನ್ ಪ್ರಾಯ 28/2010 ವರ್ಷ, ತಂದೆ: ರಾಮ ಶಂಕರ ಮಿಶ್ರಿ ವಾಸ: ಜೈನ ಬಹುದ್ದೂರ ಮಿಶ್ರಾ ಚೌಳ, ಆದರ್ಶ ಲೇನ್, ಜವಹಾರ್ ನಗರ, ಕಾಳಿಕಾಂಬೂರು, ಕುಂಕುರಿ, ವರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 20/2010 ಕಲಂ 307, 511, 120ಬಿ ಐ.ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 3, 25, 27ಎ ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ , ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ರ ಕಾಯಿದೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ Urwa1
ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ತಂದೆ: ಗಿರಿಧರ ಶೆಣೈ, ವಾಸ: ಸಂಗೀತ ಕಂಪ್ಲಕ್ಸ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಿರ್ವ ಮಂಚೆಕಲ್ಲು, ಉಡುಪಿ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 89/2014 ಕಲಂ 384, 507, 511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಕರೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ Urwa3

 

ಪ್ರದೀಪ್ ಮೆಂಡನ್ @ ಪ್ರದೀಪ್ @ ಪ್ರದಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೆಂಡನ್ @ ಪ್ರದೀಪ್ @ ಪ್ರದಿ,(41), ತಂದೆ: ದಿ: ಚಂದಪ್ಪ ಕರ್ಕೆರಾ, ವಾಸ:ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ನಾಗೇಶ ನಗರ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಆದಿಉಡುಪಿ, ಉಡುಪಿ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ M’lore East P S Cr.No. 173/2012 u/s 302, 201, 120 (b) r/w 149 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ pradeep
ವಿಜಯ್‍ಕುಮಾರ್ @ ವಿಜಯ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಜಯ್‍ಕುಮಾರ್ @ ವಿಜಯ್, (26), ತಂದೆ: ಗಂಗಾಧರ, ವಾಸ: ಶಾಂತ ಆಳ್ವ ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡು ಮಂಕಿ ಸ್ಟೇಂಡ್ ಅತ್ತಾವರ,ಮಂಗಳೂರು.
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ M’lore East P S Cr.No. 173/2012 u/s 302, 201, 120 (b) r/w 149 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ vijay
ನೌಫಲ್ ಯಾನೆ ನೌಷಾ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ನೌಫಲ್ ಯಾನೆ ನೌಷಾ ತಂದೆ:ಬಶೀರ್
ವಾಸ: ಶಾಂತಿ ನಗರ ಮನೆ, ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.NO: 179/2015 u/s 143, 147, 116, 109, 120(b), 307 r/w 149 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಇಮ್ರಾನ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಇಮ್ರಾನ್ ತಂದೆ:ಟಿ ಇಸೂಫ್ ವಾಸ:8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 149 ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 22/2006 U/s,143,144,504,506, R/W 149 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಹಲ್ಲೆ / ದೊಂಬಿ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಅಶೋಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಅಶೋಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ತಂದೆ:ಶಿವರಾಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಗ್ಡೆ ವಾಸ:ಹೌಸ್ ನಂಬ್ರ:6-30/1 ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಆಲೆಗುಡ್ಡೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 211/08 U/s 420 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ವಂಚನೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ:ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ವಾಸ:ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಭಟ್ಕಳ ಬಜಾರ್ ಬಂದರ್ ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 59/2013 U/s 454,457,380 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕಳ್ಳತನ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಅಫೀಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಅಫೀಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ (23) ತಂದೆ: ಹಂಸಾ ಜೆ ವಾಸ: ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಬಳಿ, ಮಿಲಾಯತ್ ನಗರ, ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 131/12 U/s 380 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕಳ್ಳತನ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ afeel
ಮಹಮ್ಮದ್ ಫೈಸಲ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫೈಸಲ್
ತಂದೆ: ಅಬ್ದುಲ್ ಮುನಾಫ್
ವಾಸ: ಮುಕ್ಸಾನಾ ಮಂಜಿಲ್, ಬೆಂಗ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 36/2014 U/s:504, 506 r/w 34 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಸೌದತ್ತ್ ಆಲಿ ಯಾನೆ ಹಂಸ ಆಲಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಸೌದತ್ತ್ ಆಲಿ ಯಾನೆ ಹಂಸ ಆಲಿ ತಂದೆ: ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್
ವಾಸ: ಮನೆ ನಂ.12 ಜಮಾದಿ ಗುಡ್ಡೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ, ಪುದು ಗ್ರಾಮ, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ.
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 205/2015 U/s 379 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕಳ್ಳತನ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ sawdath
ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್ ತಂದೆ:ದಿವಗಂತ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ವಾಸ:ಕೊರ್ಕುಡ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಕಾಳಬೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾಸರಗೋಡು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 123/10 U/s :420 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ವಂಚನೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ eastpc12
ಸಾದತ್ ಕಣ್ಣೂರು
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಸಾದತ್ ಕಣ್ಣೂರು (ವಿಳಾಸ ಲಭ್ಯ ವಿಲ್ಲ)
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 69/2015 U/s : 394 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ದರೋಡೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಸುಮಿತ್ ಠಾಕೂರು
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಸುಮಿತ್ ಠಾಕೂರು (ವಿಳಾಸ ಲಭ್ಯ ವಿಲ್ಲ)
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 52/2011 U/s 420, r/w 149 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ವಂಚನೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಸಯ್ಯದ್ ಸಾಹುಲ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಸಯ್ಯದ್ ಸಾಹುಲ್
ತಂದೆ: ಸಯ್ಯದ್ ಮಕ್ಬುಲ್
ವಾಸ: ಪೈವಳಿಕೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಉಪ್ಪಳ, ಕಾಸರಗೊಡು, ಕೇರಳ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no; 113/13 U/s 379 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕಳ್ಳತನ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಎಂ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ತಂದೆ: ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾಮಯ್ಯ
ವಾಸ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ.803 ರೋಸ್
ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್, ಬನ್ನರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no; 52/2011 U/s 406, 420 r/w 149 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ವಂಚನೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ: ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಸ: ರಾಮ ಸಧನ, ಸಾಮಿಲಪದವು ಬಜ್ಪೆ.
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 110/2009 U/s 420 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ವಂಚನೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಚೇತನ್ ಕಾರ್ಡೊಸಾ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಚೇತನ್ ಕಾರ್ಡೊಸಾ ತಂದೆ: ಜಾನ್ ಕಾರ್ಡೊಸಾ ವಾಸ: ವಿನ್ಸಂಟ್ ಮೆನಸ್ನ, ಉರ್ವಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ, ಉರ್ವಾ, ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no:168/09 U/s: 504, 506 r/w 34 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ಕಮಲುದ್ದಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಕಮಲುದ್ದಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್
ತಂದೆ: ಬಿ ಅಹಮ್ಮದ್
ವಾಸ: ದರ್ಬಾರ ಹಿಲ್, ಪಡೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 13/2010 U/s 406, 420, 465, 468, 471, 120(b) r/w 34 IPC
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ವಂಚನೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ
ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತಂದೆ:ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ವಾಸ:ದೀಪು ನಿವಾಸ ಸಸಿಹಿತ್ಲು
ಬಜಾಲ್ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗ್ಗು ಮಂಗಳೂರು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ /ಮೊ.ನಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ Cr.no: 137/09 U/s: 448,504,387,399,120(B),25,27 Arms Act
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವನು ದರೋಡೆ
ಆರೋಪಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ

Leave a Reply

Please enter your comment!

The opinions, views, and thoughts expressed by the readers and those providing comments are theirs alone and do not reflect the opinions of www.mangalorean.com or any employee thereof. www.mangalorean.com is not responsible for the accuracy of any of the information supplied by the readers. Responsibility for the content of comments belongs to the commenter alone.  

We request the readers to refrain from posting defamatory, inflammatory comments and not indulge in personal attacks. However, it is obligatory on the part of www.mangalorean.com to provide the IP address and other details of senders of such comments to the concerned authorities upon their request.

Hence we request all our readers to help us to delete comments that do not follow these guidelines by informing us at  info@mangalorean.com. Lets work together to keep the comments clean and worthful, thereby make a difference in the community.

Please enter your name here