ಎಕ್ಸಲೆ0ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪ0ಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೂರ ಐದನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

Spread the love

ಎಕ್ಸಲೆ0ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪ0ಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೂರ ಐದನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಅ0ತ್ಯೋದಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ0ಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೂರ ಐದನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಸುಸ0ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಯುವ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ನೆಹರು ಯುವ ಕೇ0ದ್ರ ಮ0ಗಳೂರು, ಎಕ್ಸಲೆ0ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಸ0ಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ನೇತಾಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇವರ ಸ0ಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ ಇ0ಡಿಯಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ರನ್ ಟೂ ಪಾಯಿ0ಟ್ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲೆ0ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಸ0ಸ್ಥೆಯ ವೀರಸಾಗರ ಸಭಾ0ಗಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು..

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಎ0 ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇ0ದು ಪ0ಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯ ಸ0ಗ್ರಾಮದಿ0ದ ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯ ಬರುವವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾ0ತರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇ0ದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಓರ್ವ ಬುದ್ಧಿವ0ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಚಿ0ತನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸ0ಘದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊ0ಡು ದೇಶದಾದ್ಯ0ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸುವ0ತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎ0ದರು.

ಡಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರಿ0ದಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಪ0ಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕಾರ್ಯ ಚತುರತೆ, ಸ0ಘಟನಾ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವ0ತದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಚಿ0ತನೆಯಿ0ದ ಹೊರ ಬ0ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಚಿ0ತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎ0ದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚಿ0ತನೆಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿದ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ0ತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿ0ತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒ0ಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ0ದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ0ಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರ0ಭಿಸಿದ ಎಕ್ಸಲೆ0ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಸ0ಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯುವರಾಜ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನ0ದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನೆಹರು ಯುವ ಕೇ0ದ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ಸೂಟರ್‍ಪೇಟೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ0ತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ.ಅ0ಥವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಮು0ದಿನ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪಣವನ್ನು ತೊಡಬೇಕು ಎ0ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಎಕ್ಸಲೆ0ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಸ0ಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೇತಾರರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮ0ತ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿ0ದ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಋಗ್ವೇದದ ಆಶಯದ0ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ0ದ ಬರುವುದೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊ0ಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮು0ದಿನ ಜನಾ0ಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎ0ದರು. ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವ0ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನ0ದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪುರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಶಶಿಕಿರಣ್, ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ನೇತಾಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸ0ಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕುಲಾಲ್,ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಸ0ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸ0ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆ0ಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಸ0ಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು.

ನೆಹರು ಯುವ ಕೇ0ದ್ರದ ಮ0ಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಮಾರಿ ಸಮಿತಾ ಕೆ0ಜಾರುಕಾನ ವ0ದಿಸಿದರು.ಉಪನ್ಯಾಸಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಭಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.


Spread the love