ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ – ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್

Spread the love

ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ – ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ DGCA DIGITAL SKY PLATFORM REGISTER Grice does ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆ/ ಪುವಾಸಿ ತಾಣ/ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ/ ಬಂದರು/ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಾಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ DGCA ರವರಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು NANO DRONE ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಡೋನ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಡೋನ್ ಹಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ AIRCRAFT ACT 1934 SEC 10, 11, 11A ಹಾಗೂ DRONE RULES 2021 ರ ನಿಯಮ 49 ಮತ್ತು 50 ರಂತೆ ಪುಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

• DGCA ರವರಿಂದ ಪಡೆದ UIN/UAOP ಯ ಪ್ರತಿ. ಡೋನ್ ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ (Specification).

• ಡೋನ್ ಅಪರೇಟರ್ ಗಳ ತರಬೇತಿ ಪುಮಾಣ ಪತ್ರ.

• ಭೂಮಿ/ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ. (ಡೋನ್‌ನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಪುದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ).

• ಡೋನ್ ಹಾರಿಸುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ/ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಾನಿಯನ್ನು ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಮಾನ್ಯವಿರುವ PCC ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

• ಡೋನ್ ಹಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

• ಈ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 01 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಡೋನ್ ಹಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೋನ್ ಹಾರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


Spread the love