ಬಂದರ್ ಜೀನತ್ ಬಕ್ಷಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲೋಬೊ ಭೇಟಿ

Spread the love

ಬಂದರ್ ಜೀನತ್ ಬಕ್ಷಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲೋಬೊ ಭೇಟಿ

ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ರವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಜೀನತ್ ಬಕ್ಷಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶಂಸುದ್ದಿನ್, ವಾಹಾಬ್ ಕುದ್ರೋಳಿ,ಡಿ. ಎಂ. ಮುಸ್ತಫಾ ಇಮ್ರಾನ್, ವಿಶ್ವಾಸ ದಾಸ್,ಸಿ. ಎಂ. ಮುಸ್ತಫಾ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.


Spread the love