ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಅನ್ಶು ಕುಮಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಗೊಯೆಲ್ ನೂತನ ಡಿಸಿಪಿ

Spread the love

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಅನ್ಶು ಕುಮಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಗೊಯೆಲ್ ನೂತನ ಡಿಸಿಪಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಸು ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ನೂತನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ವವ್ಯಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿಯಾಗಿ 2019ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಗೊಯೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸರಕಾರ ನೇಮಿಸಿದೆ.


Spread the love

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here