ವೈರ ಮತ್ಸರ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಂಚನೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳೆಲ್ಲವ ತೊಡೆವೆವು – ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ದೇಹ ಸವೆಸುವ ದೀಕ್ಷೆ ಇಂದೇ ತೊಡೆವೆವು!

Spread the love

ವೈರ ಮತ್ಸರ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಂಚನೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳೆಲ್ಲವ ತೊಡೆವೆವು – ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ದೇಹ ಸವೆಸುವ ದೀಕ್ಷೆ ಇಂದೇ ತೊಡೆವೆವು!

77 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಛಾಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುನ್ನ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಛಾಯಾ ವಿ ಆರ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ವಿ ಆರ್ ರಾಷ್ಟಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ


Spread the love