ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ತಿರಂಗ ಪ್ರೀತಿ!

Spread the love

ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ತಿರಂಗ ಪ್ರೀತಿ!

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಜೈನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ದಿಯಾನ್ ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ.


Spread the love

1 Comment

Comments are closed.