ಉಡುಪಿ- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1513231 ಮತದಾರರು

Spread the love

ಉಡುಪಿ- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1513231 ಮತದಾರರು

ಉಡುಪಿ: ಎಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಉಡುಪಿ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 1837 ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 738503 ಪುರುಷರು, 774674 ಮಹಿಳೆಯರು, 54 ಇತರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1513231 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂದಾಪುರದ 222 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 97692 ಪುರುಷರು, 105585 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 203279, ಉಡುಪಿ ಯ 226 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 101386 ಪುರುಷರು, 108116 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 209504, ಕಾಪು ನ 208 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 87704 ಪುರುಷರು, 96384 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 13 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 184101, ಕಾರ್ಕಳದ 209 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 87915 ಪುರುಷರು, 95612 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 1 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 183528,ಶೃಂಗೇರಿಯ 256 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 81605 ಪುರುಷರು, 83889 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 4 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 165498, ಮೂಡಿಗೆರೆಯ 231 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 83054 ಪುರುಷರು, 85711 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 9 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 168774, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ 257 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 106964 ಪುರುಷರು, 107971 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 23 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 219958 ಹಾಗೂ ತರೀಕೆರೆಯ 228 ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 92183 ಪುರುಷರು, 91406 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 183589 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.


Spread the love