29 C
Mangalore
Wednesday, April 21, 2021

ಬಾವಲಿ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಬಾವಲಿ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೈಸೂರು: ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ...

Search Mangalorean.com


Subscribe to Newsletter

Members Login


Narayani Shastri: Would choose TV over movies, ads

Narayani Shastri: Would choose TV over movies, ads   Mumbai:  Actress Narayani Shastri, who is currently...