ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ

Spread the love

ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನೂತನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂ|ಡಾ|ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ನೇಹಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವು ದೇವರು ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಘಟನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರುಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಧರೆಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ.

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪೃತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟ. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ದೈವೀ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹಾತೊರೆಯುವಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತವಕ ಪಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿ? ನಿರಂತರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ?.

ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯಗಳ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸತ್ಯ – ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆಗಿರುವ ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನೆ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾಗಮವೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಾರ.

ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತಭಾಂದವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿಜ ದೇವರು, ನಿಜ ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಪಾವ್ಲಾರು, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, “ದೇವ ಸ್ವರೂಪಿ ತಾನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರುತದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಆ ಸಿರಿ ಪದವಿನಾತ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನೆನು ತತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಮನುಜನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನರಮಾನವರಿಗೆ ಸಮಾನಾದÀ”. (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2: 6 ,7)

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರು ಮಾನವರಾದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಜೀವಿಸಿದರು-ಅವರೇ ‘ಇಮ್ಮಾನ್ವುಯೆಲ್’, ಅಂದರೆ, “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಇದ್ದಾರೆ” ಎಂದುಅರ್ಥ. ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಅವರದೈವತ್ವದಲ್ಲಿಒಂದಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ, ಮಾನವ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಸೆಳೆತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ – ಶಾಂತಿ ನೀಡುವದೇವರನ್ನುತೊರೆದು, ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖದೆಡೆಗೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಚ್ಚೀಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಮನುಜನನ್ನುದೇವರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು, ದೇವರೇ ಮನುಜನಾಗಿ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಿನಗೊದಲಿಯ ಮೇಲೆ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಉದರದಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಇವರೇ ಆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಕುಮಾರನಜನನದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ – ಭೂಲೋಕಗಳು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರಜನನದ ವಾರ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಅಲ್ಪವಾಗಿಕಾಣಲ್ಪಡುವಕುರುಬರಿಗೆದೂತರಿಂದ ಲಭಿಸಿತು. “ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದೇವರೊಲಿದ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ” ಎಂದುದೂತ ವೃಂದವುಕ್ರಿಸ್ತನಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿತು. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರುಸುಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಫಲವೇ “ಶಾಂತಿ”. ದೇವರ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ, ಪರರನ್ನು ಆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿಜೀವಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವರೇಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರುಬಂಧುಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರುಅವರುದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು” (ಮತ್ತಾಯ5 : 9)

ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಮತ್ತುಅಂತ್ಯ (ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಓಮೆಗಾ), ದೇವರಿಂದಲೇನಮ್ಮೆಲ್ಲರಉಗಮ,ದೇವರಲ್ಲಿಯೇನಮ್ಮೆಲ್ಲರಸಮಾಗಮ, ಈ ನಡುವಿನ ನಮ್ಮಜೀವನವೇ ಬಂಧತ್ವದ ಸಂಗಮ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹೋದರ – ಸಹೋದರಿಯಂತೆ (ಭ್ರಾತೃತ್ವ) ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಪರರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗಲೇ ನಿಜವಾದಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಬಂಧುತ್ವದಅನುಭವ.ಅಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಧರ್ಮಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ.ನಿಜವಾದಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯನೆಲೆÉ ಹಾಗೂ ಭದ್ರ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ.

ದೇವಪುತ್ರಯೇಸುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವು ಬಹು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದತನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಫಲಕಂಡಿತು.ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮುಕುಟವೇ ಮಾನವ; ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಪರಹಿತಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಮುಕುಟದ ವಜ್ರವಿದ್ದಂv.Éದುರಾದೃಷ್ಡವೆಂದರೆಮನುಷ್ಯತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಸೃಷ್ಡಿಯನ್ನುವಿಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇತರ ಮನುಷ್ಯರ ವಿರುದ್ದ ಹಿಂಸೆಯದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ.ಪಾಪದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮನುಕುಲವನ್ನುರಕ್ಷಿಸಲು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪುನರಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು, ಧರೆಗೆ ಬಂದಯೇಸುಕಂದನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃನ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಅವಕಾಶಕೊಡೊಣ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಸ್ತವ್ಯದಮನೆ, ಇದರ¸ಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಕರ್ತವ್ಯಎಂದು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ರವರುತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ-ಪತ್ರ ‘ಲಾವ್ದಾತೊಸಿ”ಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾವಾಗದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವದೂತರಾಗೋಣ.ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಕರಿಸೋಣ, ಮನುಕುಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸೊಣ.

ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೋದಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿತಮ್ಮನ್ನೇನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಟಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿ, ಆರಾಧಿಸಿ, ಸಂತೊಷಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಕೂಡ ಪರರಿಗೆಒಂದುಉಡುಗೊರೆಯಾಗೋಣ ಎಂದರು

ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾದ ವಂ| ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಚಾನ್ಸಲರ್ ವಂ|ವಿಕ್ಟರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವಂ| ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ, ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕೆನರಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂ|ರಿಚ್ಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.


Spread the love