28.5 C
Mangalore
Thursday, August 5, 2021

Transgenders!

Transgenders! Are they not one amongst us, Who share equal rights to live! Then why don’t we treat them like us? Instead, leave them behind to grieve! Every now...

Where She Should Be Now

Where She Should Be Now I used to "like" a girl, Who was precious like a pearl Her hair was arrogant curl in my imagination her face is...

Woman ‘God’ on Earth

Woman ‘God’ on Earth God created everything said very good God created man and said it is not good So He created woman the soul mate ‘half’ Woman...

CORONA…. IT’S TIME TO GO…!!

CORONA…. IT’S TIME TO GO…!! The world has seen two wars, destruction, so far But, the world survived, got kicking, got thus far Millions of people perished,...

COMIC RELIEF – MINDING ONE’S OWN BUSINESS!!-EPISODE 13

COMIC RELIEF – MINDING ONE’S OWN BUSINESS!!-EPISODE 13 By Donald D’ Silva, Mira Road, Karkala Donald D’ Silva is an Advertising Professional & Brand Strategist managing his...

ಹೆಣಗಳು ಅಳುತ್ತಿವೆ

ಹೆಣಗಳು ಅಳುತ್ತಿವೆ ನಾನು ನಿರತನಾದೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೆರೆದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋಣೆಯಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಆದೆ ನಾ ಬಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಹೇಳಲು ವಿದಾಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಕೊರೋನಾವೆಂಬ...

Gasp

Gasp Laboured is my breath as I gasp I gasp for a mouthful With every wheeze I feel in my lungs I gasp for a mouthful Little did I...

ಕೊರೊನಾ

ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವೈರಸ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡನಾ ತರೀ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ನಿದಾಯ್ತಾ, ಪಾವಯ್ತಾ ಆಂದ್ಕಾರಾಕ್ ಚೈನಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ, ಭೊಂವ್ಲೆಂ ಭುಂಯ್ಗೊಳ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಚ್ ಗೆಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗ್ತಾ ಜಾಳ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ಚಿ, ಕೊಂಕ್ಲಿ, ತಾಪ್...

ಭುಕ್ ಆನಿ ಸೊದ್ನಾಂ

ಭುಕ್ ಆನಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಹೆಂ ಚೊಯ್ತಾನಾ ಗೋಣಿ ಖಾಂದಾರ್ ಫಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಬಾಳ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಕಚೊ, ಆಸಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹುಸ್ಕೊ? ಹೆಂ ನೆಂಟೆಂ ಚೊಯ್ತಾ, ಮೆಳಾತ್ಗೀ ಕಾಂಯ್ ಉಸ್ಟೆಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್...

THEN I BLAME YOU! THEN I BLAME YOU ……

THEN I BLAME YOU! THEN I BLAME YOU …… I saw cadaver buoyant on the river Some are left for dogs and vultures. Who's number will be...

Members Login

Obituary

Congratulations