26.5 C
Mangalore
Sunday, May 22, 2022

ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ

ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಜನರು ಹೆದರಿ ಅಡಗಿದರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಹೇರಿತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಆ ಪುಟ್ಟ ವೈರಸ್ ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮೆರೆಯಿತು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಹೊಕ್ಕಿತು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರ ಓಡಾಟ...

MICRO ‘VIRUS’

MICRO ‘VIRUS’ Micro mind malignant morale mashes the massive mandate Blind to the reality fantasy is insult to the humanity sedate? Ghastly pitiful heedless helpless generations beg...

THEN I BLAME YOU! THEN I BLAME YOU ……

THEN I BLAME YOU! THEN I BLAME YOU …… I saw cadaver buoyant on the river Some are left for dogs and vultures. Who's number will be...

Button Pressing Robots

Button Pressing Robots Eyes gently closed, engrossed in a dreamless night Opened at the devil staring at our faces. Legs begging for rest at the endless queues As...

Gasp

Gasp Laboured is my breath as I gasp I gasp for a mouthful With every wheeze I feel in my lungs I gasp for a mouthful Little did I...

Woman ‘God’ on Earth

Woman ‘God’ on Earth God created everything said very good God created man and said it is not good So He created woman the soul mate ‘half’ Woman...

ರಗತ್ ಮಾಗ್ತಾ!

ರಗತ್ ಮಾಗ್ತಾ! ಕೊಶೆಡ್ಡ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ತಾ, ಮೆಂದು ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾ, ಕಿಡೊ ಕಾಂತಯ್ತಾ, ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಸುಟ್ಕಾ? ಫಾಂತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಊಟ್ ಮನ್ಶಾ, ಪೆಜ್ ಸಿಜುನ್ ಶಿತ್ ಜಾಲೆಂ, ಊಬ್ ಕೂಡ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕಾ? ನಿತ್ರಾಣಿ ಕಾಳಿಜ್, ಭಾರಿಕ್...

Breaking stereotypes: What strong heroine should look like

Breaking stereotypes: What strong heroine should look like New Delhi: It was 10 years in the writing and breaks stereotypes of what a strong heroine should...

ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ! ಜಿವಿತ್ ಕಿತೆಂ?

ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ! ಜಿವಿತ್ ಕಿತೆಂ? ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾ ಧಾವ್ನ್ ಪೆಜೆಚ್ಯಾ ನಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಮಾತಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾ ಧಾವ್ನ್ ಒಫಿಸಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ! ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾಯ್ತಾ? ದೆವಾಚೊ ಮೊಗ್...

The Broken Doll – Part 3

The Broken Doll - Part 3 And then suddenly Anjali realized it was all a dream. She saw that the Aaya was holding her shoulders and trying...

Members Login

[login-with-ajax]

Obituary

Congratulations